"Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem."
Platón, 320 př.n.l.


"Anyone, who believes in indefinite growth on an physicaly finite planet is either mad, or an economist."
Kenneth E. Boulding (1910 - 1993)


"Člověk nežije pro dovršení osudů, ani pro ztělesnění idejí, ani pro pokrok,
ale jedině proto, že se narodil.
A narodil se pro přítomnost, což mu vůbec nebrání ani v tom, aby přijímal dědictví minulosti, ani v tom, aby v závěti po sobě něco nezanechal".

"Není vůbec důležité, zda bude lépe či hůř, důležité je zachovat si sebeúctu a nemít důvod stydět se sám za sebe!"
"ATITUDA", Miroslav Dolejší (1931 - 2001)


Aparát auditorů byl velkolepý. Takový soudní aparát má každý stát před všeobecným politickým, hospodářským a mravním úpadkem. Zář bývalé moci a slávy zachovává soudy s policií, četnictvem a prodajnou chátrou donašečů.
Jaroslav Hašek (1883—1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Díl první: V ZÁZEMÍ
kapitola 9. Švejk na garnisoně


The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it.
George Orwell (1903—1950)